Minimum Risk Maksimum Kâr…

Saptanan tehlikelerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleştiklerinde yaratacakları etkiler göz önüne alınarak risk analiz edilmektedir. İşletmeler için tespit edilen tehlike unsurları bir araya getirilerek risk matrisleri oluşturulmakta, matrisler ile hem genel risk oranı hem de önlem alma önceliği belirlenmektedir.

Risklerin öncelikli olarak ortadan kaldırılması, mümkün değil ise kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için mühendislik ve organizasyonel önlemler araştırılmakta, doğru, ekonomik ve gerçekçi reaktif ve proaktif çözüm önerileri sunulmaktadır.

Riskin kontrol altına alınması aşamasında işletmeler ile paylaşılan önerilerin uygulama yöntemlerini inceleyerek denetim sürekliliğini sağlamaktadır. Yıllık veya yapılan değişikliklere göre anlık izleme ve denetim faaliyetleri ile süreklilik arz eden risk yönetimini gerçekleştirmektedir.

Daha fazla cevap için tıklayınız