+(90) 322 346 33 33
Ücretsiz Keşif İster misiniz?

İnşaat

İnşaat2020-12-20T20:14:10+00:00

İnşaat, kentsel dönüşüm, risk durumu hakkında birçok şey…

Risk tespitinin maliyeti ne kadardır?2020-12-20T20:08:01+00:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerince yapılacak risk tespitinde kullanılacak fiyatlar aşağıda gösterilmiştir.

Bina Büyüklüğü – Sabit Fiyat – M2 Birim Fiyatı

500 m2’ye kadar – 2.25 TL
500 m2 ile 1.000 m2 arası – 1.125,00 TL – 1,75 TL
1.000 m2’den büyük – 2.000,00 TL 1,00 TL

Örnek 1: 400 m2 bir bina için: 400×2.25=900,00 TL
Örnek 2: 750 m2 bir bina için: 1.125,00 + (750-500) x 1.75= 1.562,50 TL
Örnek 3: 1.500 m2 bir bina için: 2.000,00+ (1500-1000) x 1,00=2.500,00 TL

Eski ve yıpranmış durumda olan binalar için de risk tespit yapılacak mı?2020-12-20T20:07:05+00:00
Kanun hükümlerinden faydalanılabilmesi için malikler tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisans verilen kurum veya kuruluşlara risk tespitinin yaptırılması şarttır.
Birden fazla konutu veya işyeri olanlar ne kadar kredi kullanabilir?2020-12-20T20:06:31+00:00
Birden fazla konutu veya işyeri olanlar adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500.000 TL’yi geçemez.
Binaların yıkılması nasıl olacak?2020-12-20T20:05:06+00:00
Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların kat maliklerine 30 günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde bina, kat malikleri tarafından yıktırılmadığı takdirde, belediye tarafından yıktırılacağı belirtilir ve tekrar ek süre verilir. Verilen bu süre içinde de kat maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapılar tahliye ettirilerek yıktırılır.”(Toplam ek süre 60 günü geçemez.)
Binanın yıkılmasını istemeyen kat malikleri var, bu durumda kentsel dönüşüm başvurusu yapılamaz mı?2020-12-20T20:04:15+00:00
“Binanızı ister kendiniz ister yetkili kurum tespit etmiş olsun eğer riskli yapı olarak değerlendirmişse çoğunluk aranmayacak ve yıkılacaktır. Dolayısıyla itiraz eden varsa bile başvuru yapabilirsiniz.” Ancak gönüllülük esası ile binanın dönüşümü isteniyorsa 2/3 çoğunluk ile dönüşüm sürecine gidilebilir.1/3 azınlık eğer isterlerse haklarını diğer gruba rayiç bedel üzerinden devredebilirler. Aksi taktirde bakanlık devreye girer ve yine rayiç bedel üzerinden kamulaştırma yapar ve çoğunluğun verdiği karara uyarak hareket eder.
Daha fazla cevap için tıklayınız
Go to Top